С над 48 млн. лева от НДЕФ са санирани 125 обекта в страната за последните две години

С над 48 млн. лева от Националния доверителен екофонд (НДЕФ) са изпълнени мерки за енергийна ефективност в 125 обекта в страната за последните две години. Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, която заедно с кмета на Враца Калин Каменов и изпълнителният директор на НДЕФ Камелия Георгиева провери изпълнението на проект за повишаване на енергийната ефективност на лекоатлетическата зала към спортен комплекс „Христо Ботев“ в града.

Стойността на проекта е 713 666 лв., от които размерът на субсидията от НДЕФ е 606 616 лв. Подменена е дограмата в лекоатлетическата зала, поставена е топлоизолация на фасадите и покрива, оптимизрана е електроинсталацията и вентилацията, обновена е отоплителната инсталация. Очаква се ремонтираната зала да бъде открита през пролетта.

НДЕФ е изключително успешен финансов инструмент, чрез който се инвестират средства в мерки за енергийна ефективност на публични сгради – основно детски градини,  училища и техните общежития, с което се подобряват условията за нашите деца, каза зам.-министър Николова. Изпълнителният директор на НДЕФ Камелия Георгиева отбеляза, че проектът е пример за добро взаимодействие между институциите.

Кметът на Враца Калин Каменов посочи, че общината надгражда доброто взаимодействие и е подала за одобрение още два проекта – за саниране на професионалната гимназия по текстил в града и за ремонт на средношколското общежитие, в което учат и живеят ученици от целия регион. Ще създадем възможност на децата ни да учат и да спортуват при по-добри условия, каза кметът.

Свързани

Leave a Comment