НЕК е получила над 183 млн. лв. от фонда за енергийна сигурност

Националната електрическа компания (НЕК) е получила през 2015 г. 183.2 млн. лв. от фонд “Сигурност на електроенергийната система”. Това стана ясно след заседаниеto на Министерския съвет, на което правителството одобри отчета на фонда.

Парите са преведени по сметката на НЕК в края на миналата година и са се събирали по две пера. Първото е от продажби на електроенергия на производителите и вносителите в страната. Второто са приходите от търгове за продажба на квоти емисии парникови газове, като във фонда се събират по 5% от месечните приходи от тези компоненти.

По първото от тези две пера през миналата година са събрани 43,971 млн. лв., а по второто – 139,237 млн. лв.

Фондът за енергийна сигурност беше създаден в средата на 2015 г. с цел покриване на разходите на обществения доставчик НЕК, идващи от задълженията му за изкупуване на електроенергия по преференциални цени.

Свързани

Leave a Comment