Приватизират енергийни компании през борсата

Дялове на големи държавни дружества от енергетиката ще бъдат приватизирани през БФБ София. Там ще се търгуват и държавни ценни книжа.

10 млрд. лева инвестиционен ресурс, натрупан в пенсионни фондове, застрахователни дружества, взаимни фондове и други, не се инвестира в България заради ниската ликвидност на фондовата борса и нормативни ограничения.

Това се казва в стратегия за развитието на капиталовия пазар. Тя е изготвена от консултативен съвет, в който влизат всички заинтересовани страни – посредници, емитенти на акции, работодателски организации и държавата в лицето на Комисията за финансов надзор, съобщава в. “24 часа”.

В стратегията има 14 точки, които да се изпълнят за една година, за да може България да привлече инвестиции. Сред точките са увеличаване на финансовите инструменти за търгуване, като например пускането на ДЦК на борсата.

Предвижда се стимулиране на емитентите и мажоритарните собственици да увеличават обема търгувани акции, капитализация през борсата на големи държавни дружества, създаване на условия за финансиране чрез борсата на малки и средни предприятия.

Предвижда се и намаляване на административната тежест, повишаване на финансовата грамотност.

Предвидено е раздвижване на т.нар. спящи акции от масовата приватизация. Стойността им се изчислява на над 3 млрд. лева. При сделки с тях се предвижда да отпаднат таксите и комисионите, така че хората да могат да имат чист доход, ако ги продадат.

Наскоро от Централния депозитар предложиха фонд, в който да влязат спящите акции, а управлението му да се повери на утвърдена международна компания.

В стратегията е записано, че положителни ефекти от всички предлагани мерки може да са: – решаване на ликвидните и дълговите проблеми в държавни дружества; – подобряване на управлението и ефективността на листваните държавни предприятия; – ускоряване на растежа на икономиката в средносрочен план.

Свързани

Leave a Comment