Нови правила за енергетиката в Евросъюза предлага ЕК

Нови правила за енергетиката в Евросъюза предлага Европейската комисия. Целта на така наречения “Зимен пакет” от идеи е да опази климата, да се създадат нови работни места и да се поощрят нови инвестиции в сектора.

До 2030 година предложенията трябва да доведат до капиталовложения в размер на стотици милиарди евро и да създадат близо 1 милион нови работни места, смятат експертите в Комисията. “Това е най-голямата промяна на енергийния пазар в Европа”, изтъкна комисарят по енергетика Марош Шефчович. Сред предложенията са поощряване на санирането на жилищни сгради, с цел повишаване на енергийната ефективност и спестяване на 30 процента енергия. До 2030 година 27 на сто от енергията, изразходвана в Европейския съюз, трябва да бъде от възобновяеми източници. За осъществяването на тези цели Комисията ще предостави повече свобода на пазарните участници. Обмисля се намаляване на гарантираните цени при изкупуването на “зелено” електричество.  Ще бъде улеснена смяната на доставчика на електроенергия и ще отпаднат някои ограничения при използването на соларни панели за частни нужди. Предложенията на Комисията трябва да бъдат обсъдени както в Европейския парламент, така и в отделните страни-членки. До влизането им в сила ще минат поне 4-5 години, коментират запознати с бюрократичните процедури в Брюксел.

Свързани

Leave a Comment