Над 221 000 т отпадъци обработил заводът за боклук на София

Заводът за преработване на битовите отпадъци на София вече е със “сертификат за изпълнение”.
В края на първата година от експлоатацията му са направени тестове за проверка на постигнатите резултати, така както са заложени в договора, и строителният надзор е издал “сертификат за изпълнение”. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, съобщиха от Столичната община.

В рамките на една година заводът се е натоварвал постепенно до достигане на пълен капацитет, като от 1 април 100 процента от отпадъците постъпват за обработка.

Заводът за механично-биологично третиране /МБТ/ на отпадъци с производство на RDF – гориво на площадка “Садината”, е втора фаза на проекта “Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативната програма “Околна среда 2007-2013 г.”.

Общият бюджет на проекта е над 345 млн. лева, от които 84 на сто са безвъзмездна помощ. Това е най-големият проект по оперативната програма.

Интегрирания подход, който е приложен в работата на инсталациите, е донесъл приход на общината от над 1 млн. лева.

През изминалата една година от работа на Завода отчетените приходи от продажби на рециклируеми материали са над 455 000 лева.

През първата си експлоатационна година заводът е преработил 221 693,40 тона отпадъци, като произведеното модифицирано гориво /RDF/ е 105 253 тона, извлечените рециклируеми материали са над 9000 тона, а количеството депониран отпадък – 33 040 тона /14,90 процента/, което е под предвиденото.

Приходите от продажба на електрическа енергия от инсталациите за био и зелени отпадъци на “Хан Богров”, от които се произвеждат компост и електрическа енергия, до 31 октомври са 562 000 лева.

Свързани

Leave a Comment