Информация от EVN България за потреблението на електроенергия по новогодишните празници

Оперативните данни на EVN България показват, че в периода 31 декември 2016 – 2 януари 2017 г. клиентите на дружеството са консумирали общо 93 332 MWh (мегаватчаса) електроенергия. Тези стойности са по-високи от потреблението от същия период година по-рано: 31 декември 2015 г. – 2 януари 2016 г., когато са консумирани общо 92 495 MWh.

Потреблението от 93 332 MWh в периода 31 декември 2016 – 2 януари 2017 г. надвишава потреблението по време на коледните празници (24 декември – 26 декември 2016 г.), когато клиентите на дружеството са консумирали 90 175 MWh електроенергия.

Върховият товар по мрежата в периода 31 декември 2016 – 2 януари 2017 г. е регистриран на 31 декември 2016 г., когато е бил 1 858 MW (мегавата), сочат диспечерските данни на дружеството. Тази стойност е близка до върховия товар година по-рано, регистриран на 31 декември 2015 г. и е бил 1 883 MW.

По време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни сътрудниците на EVN България отчитаха показанията на електромерите по редовен месечен график, спазвайки правилата за измерване, поради което няма изкривяване или удължаване на сроковете за отчет.

EVN България напомня, че особено през зимата важно значение за консумацията на електроенергия и от там за размера на фактурите имат редица фактори:
• индивидуален режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство
• външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%
• състояние на жилищната сграда/имот
• брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището
• налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата
• вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност и др

Всеки клиент може периодично да следи своята консумация на електроенергия чрез сверяване данните от измервателния уред (електромер).

Свързани

Leave a Comment