Срив на износа на ток през 2016 г.

Срив на износа и намалено производство на електроенергия през 2016 година, показват данните на Електроергийния системен оператор (ЕСО).

В периода януари – декември износът на електроенергия намалява с 39,1% на годишна база до 6,41 млн. мегаватчаса.

Всъщност спад в износа се наблюдаваше през цялата година. Дори и летните месеци, когато традиционно страната изнася по-големи количества, не успяха да обърнат тенденцията.

Анализатори коментира, че причините за този спад са няколко. На първо място – свитото потребление в целия регион, което доведе и до намаляване на цените на електроенергията. От друга страна заради ниската цена на природния газ отново бяха отворени газови електроцентрали на традиционните български пазари – Гърция и Турция.

Намаленият износ доведе и до свиване на производството – с 8,3% до малко над 45 млн. мегаватчаса. Най-видим е спадът на производството от ВЕЦ-ове – с 26,3% до 4,55 млн. мегаватчаса. Производството на базовите централи намалява с 6,3% до 37,4 млн. мегаватчаса.

Вътрешното потребление на електроенергия също не дава надежда за генерална промяна през 2017 г. През миналата година то се повишава с незначителните 0,16% до 38,6 млн. мегаватчаса. Потреблението в първите дни на 2017 г. вече тръгва нагоре, не на последно място заради по-ниските температури.

Донякъде и прогнозите за положително развитие на българската икономика, както и на съседните страни, придружени и от ръст в цената на природния газ, може да окажат позитивно влияние върху енергийните дружества в страната. Тенденцията на петролните пазари за ръст на цената на петрола се запазва и това ще даде отражение и върху цената на природния газ в следващите месеци, а енергийните дружества могат да очакват и по-добри времена през 2017 година.

Свързани

Leave a Comment