74 млн. лв. компенсация за зелената енергия е одобрена на индустрията за 2015-2016

 

Около 74 млн. лв. компенсация за зелената енергия е одобрена на индустрията за ценовия период 2015-2016 г. Това показват данните на Министерството на енергетиката.
Общо 150 компании са подали заявления в министерството по Наредбата за намаляване на тежестта за бизнеса от разходите за енергия от възобновяеми източници за 2015-2016 г. Наредбата влезе в сила на 4 октомври 2015 г. След това бизнесът имаше 15 дни да кандидатстват за предходния ценови период и 30 дни за текущия ценови период.
На под 20 фирми помощта е отказана или е прекратено производството по предоставянето й. Компенсациите на 15 компании, основно от тежката индустрия надхвърлят 1 млн. лв., като най-високата компенсация е в размер на над 7,6 млн. лв. Изплащането на помощта започна на 9 ноември 2016 г.
За ценовия период 2016-2017 г. искане за намаляване на добавката „Задължения към обществото“ са подали 151 компании, но те все още се разглеждат от Министерството на енергетиката. Очаква се общата сума на компенсацията, която ще получат те е да е около 100 млн. лв. По-ниската сума за ценовия период 2015-2016 г. се дължи на това, че той беше с един месец по-къс, както и на това, че част от компаниите не са подали заявления, обясниха от Министерството на енергетиката.

Свързани

Leave a Comment