МС прие национална рамка за развитие на пазара на алтернативни горива в транспорта

На последното си заседание кабинетът в оставка прие Национална рамка за политика за развитие на пазара на алтернативните горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура. Чрез документа се декларира подкрепата на правителството за създаване на условия за по-широко прилагане на алтернативни горива и задължения в сектора на транспорта и се изпълняват изискванията на европейското законодателство, посочуха от пресслужбата на МС.

Целта е да бъдат реализирани конкретни средносрочни и дългосрочни мерки, които да доведат до развитието на електромобилната и водородната технологии, както и до налагането на природния газ като стандартно гориво.

Държавите-членки следва да определят и политиката за разгръщането на мрежа от публично достъпни електрически зарядни точки и станции за зареждане с природен газ, както и евентуално на такива за водород. За да бъдат масово възприети и внедрени електрическите превозни средства, инфраструктурата за зареждане и поддръжка трябва да се разпространи повсеместно в Европа. Крайната цел е да стане възможно пътуването с автомобил през цяла Европа, като зареждането на електрическо превозно средство да става също толкова лесно, колкото пълненето на резервоара с конвенционално гориво.

Важна част от приетата национална рамка е законодателната рамка, в която са посочени нормативните актове, регламентиращи обществените отношения в сферата на алтернативните горива. В законодателната рамка е разгледан статусът на зарядната инфраструктура за електрически превозни средства и такива, задвижвани с природен газ или водород. Идентифицирани са нормативните актове, които трябва да бъдат изменени, за да се осигури реалното изпълнение на националната рамка.

Свързани

Leave a Comment