Столичен хотел се снабдява със 100% зелена енергия

Столичен хотел се снабдява със 100% зелена енергия. Енерго-про Енергийни услуги е подписала договор с Park Inn Sofia за снабдяване с енергия, придобита от възобновяеми източници.

Хотелът е получил удостоверение за зелена енергия, издадено на база Гаранциите за произход, публикувани от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). То гарантира, че съответният обект използва изцяло електроенергия, произведена от възобновяеми източници, уточниха от Енерго-Про Енергийни услуги.

Свързани

Leave a Comment