Увеличават капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ със 120 хил. лв.

Министерският съвет планира да увеличи капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД със 120 хиляди лева. Това става ясно от проект на решение, публикувано за обществено обсъждане. Средствата за увеличаването на капитала ще се осигурят от бюджета на Министерство на финансите, което е принципал на компанията. Те са предвидени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

В доклада си служебният финансов министър Кирил Ананиев посочва, че със средствата от увеличението проектната компания ще изпълнява своите финансови ангажименти през 2017 г. като акционер в международната компания „Транс Болкан Пайплайн Б. В.”, регистрирана в Амстердам, Холандия. Последната беше създадена през 2008 г. с цел изграждането на петролопровода Бургас – Александруполис, което беше договорено с междуправителствено споразумение между България, Русия и Гърция.

В „Транс Болкан Пайплайн Б. В.” България има дял от 24,5 на сто, който се държи от проектната компания. Останалите акционери в компанията са руски консорциум между „АК Транснефт”, „Роснефт” и „Газпром нефт”, които притежават общо 51%. Обединение „Хелпе-Траки А.Е.“, Гърция има 23.5%, а гръцкото правителство – 1%.

През 2013 г. парламентът прие Закон за денонсиране на междуправителственото споразумение.
Същевременно, като акционер в международната проектна компания, „Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ” има своите задължения към „Транс Болкан Пайплайн Б. В.“ (до нейното ликвидиране), в изпълнение на сключените акционерни споразумения. Понастоящем управлението на „Транс Болкан Пайплайн Б. В.“ е възложено на външно мениджърско дружество – „Вистра“ Б.В., Холандия, при минимизирани годишни разходи.

Ежегодно, управляващата компания изпраща писма до акционерите на „Транс Болкан Пайплайн Б. В.“ с искане за извършване на премийни вноски в капитала в определен размер, съобразно участието им, за финансиране на дейността й през следващата година.

Тъй като българската компания няма приходи от дейността, нито може да привлече заемен ресурс, за пореден път тази година средствата се осигуряват от държавния бюджет. Ако това не бъде направено, ще се стигне до неизпълнение на сключените споразумения и евентуално до завеждане на съдебни искове към „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис БГ“ ЕАД и към българската държава, се посочва в частичната предварителна оценка за въздействието.

Свързани

Leave a Comment