ЕК: Българите дишат най-мръсния въздух в Европа

Проблемите със смога у нас стигнаха чак до Брюксел. Хората в България са принудени да дишат най-мръсния въздух в Европа, сочи доклад на ЕК за изпълнението на политиките за опазване на околната среда в Общността. Качеството на въздуха в България продължава да буди сериозно безпокойство у Еврокомисията. Измерванията показват, че хората в цялата страна дишат въздух, който се определя като вреден за здравето, предаде бТВ. България е с най-високите концентрации на фини прахови частици в градска среда измежду всичките 28 държави на ЕС.

Всичко това има негативни последствия както върху здравето на хората у нас, така и върху икономиката ни. От една страна заради разболели се работници пада производителността на труда. От друга пък така се увеличават разходите за здравеопазване, става ясно от доклада на ЕК. Всичко това прави България държавата в ЕС с най-висок дял на външни разходи, свързани със замърсяването на въздуха, което води до загуба на над 2 милиона работни дни и над 11 000 случая на преждевременна смърт годишно.

Всичко това е свързано пряко и с едно от основните предизвикателства, пред които е изправена България по прилагането на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда. А именно осигуряването на по-добро опазване на човешкото здраве чрез прилагане на ефективни решения за намаляване на замърсяването на въздуха. Еврокомисията обаче има забележки и препоръки спрямо строителството в зоните от “Натура 2000”, слабото прилагане на политиката за опазване на природата и биологичното разнообразие, слабата администрация, както и липсата на съответните планове за управление и цели за защита на местата от екологичната мрежа и биоразнообразието у нас. Първите планове за управление на речните басейни, например, показват значителни пропуски, които са видни от много слабата обработка на градските отпадъчни води. В същото време показателите за питейната вода в България достигат високи равнища на съответствие, а над 90% от водите за къпане са с добро и отлично качество.

В доклада обаче има и положителни страни. България е дадена за пример с добрия си план за управление на отпадъците. Отчита се, че нашата държава отговаря почти изцяло на изискванията за качеството на питейната вода.

Свързани

Leave a Comment