ВМЗ Сопот поема по пътя на иновациите и високите технологии

В петък министърът на икономиката Теодор Седларски посети ВМЗ-Сопот, което е сред най-големите производители от военно-промишления комплекс в страната ни  и на Балканите. Компанията има ключова роля като работодател и допринася за ръста на българския износ.
На проведените срещи с мениджмънта и синдикатите на дружеството беше обсъдена неговата програма за технологично обновление и модернизация. Поставиха се основите на разработката на проект за изграждане на научно-технологичен парк на територията на завода. Предвижда се в синергия на едно и също място да си взаимодействат научни работници, лабораторен комплекс, експериментариум, монтажно звено и изпитателен полигон, които да гарантират съвременното развитие на дружеството.
Министър Седларски разгледа новите производствени възможности на предприятието, в което не е имало инвестиции повече от 30 години и посети реновираните цехове за механична обработка на детайли за военна и специална продукция, които в момента се оборудвт със съвременни високотехнологични производствени системи. Екипът на предприятието демонстрира пред своя гост централната фирмена лаборатория и лабораторията за метрологични измервания,  както и апаратурата за спектрален анализ, с която се определя химическият състав на използваните в производството суровини и материали. Министърът на икономиката разгледа и нови работни места в предприятието, при които човешката намеса е сведена до контролни функции, като един оператор обслужва няколко работни места.
Участниците в срещата се обединиха и около  целите на предприятието, които са растеж чрез инвестиции. Министър Седларски беше запознат с добрите икономически показатели на ВМЗ-Сопот.  Беше обсъдено и предстоящото годишно финансово отчитане на дружеството и възможността за покриване на натрупаните загуби от предходни години. Очаква се да бъдат създадени предпоставки за нов ръст на работните места с около 500 души, както и за запазването на  добра средна работна заплата в дружеството.
Позитивното развитие на ВМЗ-Сопот се отразява на икономическото възраждане на целия регион, където безработицата е под 3%. Предприятието може да осигури работа, както на завръщащите се тук от чужбина българи, така и на българи извън страната. Търси се и контакт с работници от съседните общини.
На срещата с министър Седларски ръководството на ВМЗ-Сопот постави въпроса за необходимостта от по-голяма държавна поръчка за инженерни специалности в българските висши учебни заведения. В момента за сметка на предприятието в страната ни се обучават 67 студенти. Тук стажуват и студенти от висшите военни училища във Велико Търново и Шумен.

Свързани

Leave a Comment