Ще почакаме още 3 години за диверсификация на газовите доставки

За да получат битовите потребители и бизнесът алтернативни газови доставки, ще трябва да почакато още поне 3 години. Това е най-ранният срок, при който България ще може да получи диверсификация на маршрутите и източниците на синьо гориво. Става въпрос за преноса на газ от Азербайджан, който реално ще бъде първият раличен от руският.

Доставки от там обаче са възможни най-рано през 2020 г. А и за да се случи това, трябва да бъдат изградени 2 газопровода, по които в момента се работи, плановете са да ги има наистина, но реално все още ги няма. Това са интерконекторът Гърция-България (IGB), който по план трявна да бъде готов в края на 2019 г. Както и тръбата през Турция TANAP, която също е в процес на изграждане.

На 22 и 23 февруари в Баку ще се проведе среща на Консултативния съвет на Южния газов коридор. На нея България ще бъде представена от министъра на енергетиката Николай Павлов. Този проект има важно значение за доставките на азербайджанско “синьо гориво” за нашата страна. “Най-реалистично би било първите обеми азербайджански природен газ да се получат у нас през 2020 г, след влизането в експлоатация на интерконектора с Гърция – IGB. Както е известно, “Булгаргаз” ЕАД има подписан дългосрочен договор със SOCAR за доставка на 1 млрд. куб. м/год. от находището Шах Дениз 2. На практика азербайджанският газ ще покрива около ¼ от потреблението на България след 2020 г., което представлява сериозен дял и реална диверсификация на източника и маршрута на газовите доставки за страната ни”, заявяват от българското енергийно министерство в отговор на запитване на БГНЕС.

От ведомството допълват, че България не може да достави по-рано синьо гориво от каспийската държава, както обещаваха редица политици, по обективни причини. На първо място, това не може да се осъществи по-рано, защото нито един от интерконекторите – с Гърция или с Турция – не е пуснат в експлоатация. Същото се отнася и до газопровода TANAP, чиито мажоритарен собственик е SOCAR и който също не е завършен.

Свързани

Leave a Comment