Близо 70 процента от населението в ЕС одобряват употребата на биогорива

Близо 70 процента от населението в Европейския съюз одобряват употребата на биогорива. Това става ясно от анкета, проведена по поръчка на Европейската асоциация на производителите на биоетанол. В допитването са участвали 11 хиляди души от всичките 28 страни-членки на Европейския съюз.
15 на сто от тях са против засилената употреба на биогорива, същият дял нямат мнение по въпроса, показват резултатите от допитването.
Над 60 процента от населението в Германия подкрепят биогоривата, 23 на сто са против. Във Франция близо три четвърти от запитаните са на мнение, че биоетанол и биодизел трябва да се влагат в по-големи части в горивата за автомобили, докато само 13 на сто са против подобна мярка.
Според авторите на анкетата, резултатите в двете съседни държави показват, че германците не са достатъчно информирани за ползите от биогоривата. Жителите на Федералната Република не били наясно, че биоетанолът намалява значително вредните емисии. Официалните данни на германското земеделско министерство сочат, че през 2015-та примесваният към всички видове бензин биоетанол е намалил изхвърлените в атмосферата количества въглероден двуокис със 70 процента в сравнение със същите количества обикновен бензин.

Свързани

Leave a Comment