НСИ: 83,3% ръст на произведения природен газ през февруари

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през февруари 2017 г. спрямо януари 2017 г. нараства производството на твърди горива с 4.4% до 3 473 хил. тона. Същевременно намалява производството на: пропан-бутанови смеси – с 10.0% до 9 хил. т; безоловен бензин – с 8.5% до 151 хил. т; дизелово гориво – с 6.3% до 240 хил. т; природен газ – с 8.3% до 11 млн. м3; електроенергия – с 13.8% до 4 059 ГВтч.

През февруари 2017 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: твърди горива – с 22.2%; дизелово гориво – с 15.9%; природен газ – с 83.3%; електроенергия – с 9.5%.

Производството на безоловен бензин намалява с 1.3%, а на пропан-бутанови смеси остава без изменение.

По данни на НСИ през февруари 2017 г. спрямо януари 2017 г. нарастват доставките на: твърди горива – с 3.0% до 3 532 хил. т; дизелово гориво – с 13.9% до 139 хил. т.

Намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси – с 13.2% до 33 хил. т; безоловен бензин – с 21.1% до 30 хил. т; природен газ – с 22.6% до 363 млн. м3; електроенергия – с 18.0% до 3 403 ГВтч

Свързани

Leave a Comment