България с един от най-значимите спадове на въглеродните емисии през 2016 г. в ЕС

България е една от страните с най-значимо намаление на емисиите въглероден диоксид през 2016 г., показват данни на европейската статистическа служба Евростат. През миналата година емисиите въглероден диоксид от България намаляват със 7%. Така делът на България достига до 1,4% от всички емисии, излъчени от държавите от Европейския съюз (ЕС).

Въглеродният диоксид допринася в най-голяма степен за глобалното затопляне, поясняват от Евростат. Той представлява 80% от всички емисии парникови газове в ЕС. Източник на въглеродните емисии са основно горивни инсталации, използващи твърдо гориво.

От статистиката се вижда, че най-голямо намаление на емисиите въэглероден диоксид постига Малта – с 18,2%. България заема второто място, а след нас се нареждат Португалия със спад от 5,7% и Великобритания с понижение от 4,8%.

Като цяло емисиите в ЕС също намаляват, но минимално – само с 0,4%.

Един от най-големите замърсители в ЕС е Германия. Страната допринася за почти 23% от общите емисии въглероден диоксид през миналата година, като записва и лек ръст на излъчения въглероден диоксид от 0,7%.

Голям е делът и на държави като Великобритания (почти 12% от общите емисии), Италия (10%), Франция и Полша (по малко под 10%).

Страната с най-значителен ръст на емисиите през миналата година е Финландия – с 8,5%, следвана от Кипър (7%) и Словения (5,8%). Делът и на трите държави в общите емисии на ЕС обаче е малък – по 0,4% за Кипър и Словения и 1,4% за Финландия.

Делът на Малта в общите емисии въглероден диоксид от ЕС е само 0,04%, вижда се още от данните на Евростат.

Свързани

Leave a Comment