EK може да започне нова процедура за глоба заради отпадъците в България

Възможно е Европейската комисия да започне втора наказателна процедура, но за финансови санкции, срещу страната ни. Това ще се случи, ако не успеем да закрием всичките стари депа за отпадъци до края на годината, какъвто е крайният срок според първата наказателна процедура. Това се посочва в отчета на служебния екип на Министерството на околната среда и водите, публикуван на сайта на ведомството, пише Дневник.

Причината за този риск от съд и глоба е констатираното изоставяне към февруари 2017 г. на България по ангажимента й към Европейската комисия. Това става ясно от периодичния отчет на страната пред комисията за февруари, когато е била прекратена експлоатацията на 18 общински депа.

В края на 2015 г., след Решението на Европейския съд, което не предвижда финансови санкции, но задължава България да предприеме необходимите мерки за отстраняване на нарушението, страната поема ангажимент да докладва на ЕК на всеки 6 месеца за напредъка по прекратяване на експлоатацията на депата съгласно представен график до края на 2017 г.

При завеждането на исковата молба на ЕК през март 2014 г. България не беше прекратила експлоатацията на 113 стари общински депа за битови отпадъци.

Свързани

Leave a Comment