post
20 млн. лв. не достигат за компенсиране на бизнеса за част от разходите за зелената енергия в цената „Задължения към обществото“. Това обяви по време на общественото обсъждане на новите цени в сектор „Електроенергетика“ председателят на фонда „Сигурност на електроенергийната система“ Диан Червенкондев.
„Това, което НЕК получава месечно от бизнеса като искане за компенсиране е в рамките на 9,5-10 млн. лв. Разходите, които можем да одобрим, съгласно ценовото решение за този едногодишен период са общо 103,085 млн. лв.“, посочи Червенкондев. И допълни, че това прави една разлика от порядъка на 18-20 млн. лв.
Пламен Младеновски, директор на Дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ в КЕВР коментира в края на заседанието, че тези данни го учудват и че са притеснителни, защото всички данни са сочели, че сумата за компенсиране на бизнеса за зелената добавка в цената „Задължения към обществото“ са били за около 100 млн. лв. По думите му по-високата реална сума трябва да бъде отразена в окончателното решение на КЕВР за цените в сектор „Електроенергетика“ за настъпващия ценови период. Към момента в проекта на решение на регулатора за компенсиране на бизнеса са заложени 102,9 млн. лв.
От думите на Диан Червенкондев стана ясно, че от създаването му досега, в нито една от годините фондът не е набрал заложените в ценовото решение на регулатора суми. За ценовото решение на КЕВР за 2015-2016 г. на НЕК са преведени 367,927 млн. лв. Тогава КЕВР беше заложила 434,984 млн. лв., посочи Червенкондев. За тази разлика има своите обяснения – най-вече надценените приходи от 5-процентни вноски и надценените приходи от квоти, обясни той.
За сега изтичащото ценово решение на НЕК към 1 юни са платени над 348 млн. лв. Това, което беше предвидено от КЕВР е Фондът да събере над 479 млн. лв. На база прогнозите ни, към 30 юни се очаква да бъдат събрани 383,177 млн. лв., каза Диан Червенкондев. Голямата разлика се дължи на прогнозата за цената на квотите вредни емисии., обясни той. Прогнозата на КЕВР беше за цена от 7,65 евро на тон, а за изминалите 12 месеца средната цена е била 4,9 евро. „Само от тук имаме над 50 млн. лв. несъбрани“, посочи още председателят на фонда. Прогнозите на КЕВР за приходите от вноската от 5% са били за 238,865 млн. лв., а във фонда реално ще постъпят 236,366 млн. лв.
Фондът беше създаден през юли 2015 г. и през същата година неговите приходи възлязоха на 183,201 млн. лв. От тях от 5-процентната вноска на задължените лица са събрани  43,963 млн. лв., а от продажбата на квоти вредни емисии -139,237 млн. лв. През 2016 г. общите приходи са 355,904 млн. лв., като 215,164 млн. лв. са от вноската от 5%, а 140 млн. лв. – от квоти. През 2017 г. – до 1 юни, приходите възлизат на  194,447 млн. лв., от които 98,655 млн. лв.- от вноската и 95,792 млн. лв. от продажбата на квоти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *