България предложи газова връзка с Македония

Да се създаде съвместна работна група, която да проучи възможностите за изграждане на междусистемна газова връзка между България и Македония, предложи министърът на енергетиката Теменужка Петкова на среща с македонския премиер Зоран Заев, който е на посещение в София.

Още през 2012 г. газовите оператори на двете държави са разговаряли по идеята и тогава “Булгартрансгаз” е дал подкрепа за проекта, припомни Петкова. По нейните думи, работата по бъдещия интерконектор трябва да продължи с предпроектно проучване и пазарен тест.

Министерството на енергетиката напомня, че през 2015 г. в Дубровник, Хърватия, 15 държави от ЕС и Енергийната общност, включително и Македония, подписаха Меморандум за общ подход за справяне с предизвикателствата за диверсификация и сигурност на газовите доставки. Страните решиха да работят заедно за ускоряване

изграждането на липсващите газови връзки, както и за разрешаване на проблемите, които възпрепятстват сигурността на доставките и развитието на интегриран и конкурентен енергиен пазар в региона. Един от проектите, заложени в плана за действие към Меморандума, е изграждането на интерконектор между двете страни.

Министър Петкова информира македонския премиер Заев за напредъка при строителството на газовите връзки със Сърбия, Турция и Гърция.

Заев потвърди, че енергетиката е водещ приоритет на неговия кабинет. Той информира, че за газифицирането на страната е осигурено финасиране в размер на 2 млрд. евро. Засега само община Струмица е газифицирана, но ние искаме да покрием поне 63% от отоплението на детски градини и общински сгради с газ, македонският премиер.

Той изрази надежда, че България може да осигури експертизата за реализиране на тази цел. Македония ще разчита и на внос на синьо гориво от България.

Заев припомни също, че в повечето случаи Македония разчита на внос от България при недостиг на електроенергия. Изграденият електропровод Червена могила – Щип – първата пряка 400-киловолтова връзка между енергосистемите на България и Македония – е част от инфраструктурата на Европейския коридор №8.

Свързани

Leave a Comment