“Мини Марица – изток” с нова система за качество

Контролът на качеството на въглищата в “Мини Марица – изток” вече отговаря на изискванията на БДС – ISO 13909-2 . Това съобщават от пресцентъра на най-голямото у нас въгледобивно дружество.

В дружеството работи нова пробовземаща система, която анализира качеството на лигнитните въглища, които трите рудника изпращат към електроцентралите в комплекса. Системата е автоматизирана и отговаря на най-новите изисквания на ЕС за въгледобив.

Свързани

Leave a Comment