Търгуваните количества електроенергия на борсата се свиват с една четвърт през юли

Общо търгуваните количества електроенергия през юли на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) са в обем от 342 298,80 MWh, което е спад ( -) от 24 %  в сравнение с данните от месец юни (448 012,90 MWh през юни). Това става ясно от публикуваният отчет за дейността на енергийната борса през месец юли.

Спадът при среднодневния търгуван  обем е 26 % до 11 041,90 MWh/ден. Средната почасова мощност, според данните намалява с 26%  – до 460,8 MWh/h.

Това се отразява при спад и в оборота, което, обаче, ако се съди по данните до известна степен се компенсира от ръст при цените.

Така например, оборотът намалява (с минус 2,92 млн. лв.) с 9 % – до 29,44 млн. BGN/MWh. За сравнение, през юни общият оборот на БНЕБ е бил в обем от 32,370 млн. лв.

При средно претеглената цена обаче нарастването е (+) с 19 % – до 86,02 BGN/MWh.  Аритметичната средна цена скача още повече (+) – с 25 % – до 83,74 BGN/MWh.

Активните участници на пазара са 46, при регистрирани 54.

Свързани

Leave a Comment