АББ придобива GE Industrial Solutions

АББ обяви придобиването на GE Industrial Solutions, глобалното бизнес направление на „Дженеръл Електрик” (GE) за решения в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането. GE Industrial Solutions има задълбочени клиентски взаимоотношения в над 100 държави и утвърдена инсталирана база мощности със силни корени в Северна Америка – най-големият пазар на АББ. Компанията GE Industrial Solutions е с централен офис в Атланта, Джорджия, и разполага с около 13 500 служители в цял свят. През 2016 г. GE Industrial Solutions е имала приходи в размер на около 2.7 млрд. щатски долара, с марж на оперативната печалба EBITDA от приблизително 8%1 и марж на оперативната печалба EBITA от приблизително 6 %1. АББ ще придобие GE Industrial Solutions за 2.6 млрд. щатски долара, като сделката ще донесе нарастване на оперативната печалба още през първата година. АББ очаква да реализира проблизително 200 млн. щатски долара годишни синергии на разходите, които ще бъдат ключов фактор във възстановяването на еквивалентно ниво на производителност и ефективност на GE Industrial Solutions. Като част от сделката и цялостното създаване на стойност, АББ и GE се договориха да установят дългосрочни, стратегически взаимоотношения по доставките за продукти на GE Industrial Solutions и продукти на АББ, които GE ползва днес.

АББ (ABBN: SIX Swiss Ex) е иновативен технологичен лидер в областта на продуктите за електроснабдяване и електрообзавеждане, роботика и задвижвания, индустриална автоматизация и енергийни мрежи, които обслужват битови, промишлени, транспортни и инфраструктурни клиенти по целия свят. Продължавайки своята над 125-годишна история в иновациите, АББ днес пише бъдещето на промишлената дигитализация и е двигател на Енергийната и Четвъртата индустриална революции. АББ развива дейност в над 100 държави и разполага с около 136 000 служители.

АББ е инвестирала над 11 млрд. щатски долара в САЩ от 2010 година насам и разполага с приблизително 20 000 служители в страната, с повече от 60 обекта за научно-изследователска и развойна дейност, както и за производство в цялата страна.

Свързани

Leave a Comment