Пазарджик и Добрич са първенци по възобновяеми енергийни източници

Област Пазарджик е безапелационен първенец в България по инсталирани ВЕИ мощности с общо 130 обекта и 1054 MW мощност. По този показател регионът изпреварва почти двукратно следващия в класацията – област Добрич с 535 MW инсталирана мощност. Това става ясно от нов анализ на данните за възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в страната, осъществен от екипа на консултантската компания Тим ВИЖЪН България, с помощта на аналитичния софтуер Tableau. Той представлява софтуерна система от типа Business Intelligence (BI), способна да анализира разнообразни типове данни с важно обществено или бизнес значение и да ги представя в удобен графичен или табличен вид.

Проучването включва информация за инсталациите, добиващи слънчева, топлинна, геотермална, водна, вятърна енергия, биогаз и др. То е базирано на данни, публикувани в Портала за отворени данни на Република България. В рамките на анализа ВЕИ секторът е представен по райони, административни области, брой на обектите и съвкупната инсталирана мощност (MW).

Според документа, най-слабо развит е този бранш в Северния централен район, където сумарните мощности от всички обекти са едва 115 MW. Броят на ВЕИ обектите, които се присъединяват към системата, нараства най-активно през 2012 г., а по отношение на мощността лидер е ПАВЕЦ Белмекен с капацитет за производство на електричество 375 МW инсталирана мощност, въведена в експлоатация през 1973 г., става ясно още от анализа. Интересно е също, че първата в България “зелена” централа, работеща с възобновяеми източници е ВЕЦ Енина, пусната в експлоатация още през далечната 1914 г. с инсталирана мощност от 1,02 MW. Анализът представя и производителите, на чието име са издадени гаранциите за ВЕИ обекти.

Всички желаещи ще могат да се запознаят с възможностите на софтуера Tableau на първия в България форум Tableau Experience Day, който ще се проведе на 24 октомври от 9.00 ч. до 15.00 ч. в хотел Новотел София. На него ще бъдат проведени лекции, посветени на софтуерното решение, както и встъпително обучение за работа с него. Ще бъде предоставена и възможност участниците да спечелят ваучери за допълнително по-задълбочено обучение от експертите на Тим ВИЖЪН България.

Повече информация за анализа на ВЕИ сектора е достъпна на адрес:

http://blog.teamvision.bg/vazobnoviaemienergiiniiztochnicivbulgaria/

А повече информация за форума Tableau Experience Day има тук:

https://www.tableau.com/community/events/tableau-experience-sofia-2017-10-24

Свързани

Leave a Comment