38,5% ръст на производството на дизелово гориво през август

През август 2017 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: дизелово гориво – с 38.5%; твърди горива – със 7.0%; пропан-бутанови смеси – с 22.2%; безоловен бензин – с 8.8%; електроенергия – с 3.0%.

По данни на НСИ през август 2017 г. спрямо същия месец на предходната година намалява производството на природен газ – с 28.6%.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през август 2017 г. спрямо юли 2017 г. нараства производството на енергийни продукти на: твърди горива – с 4.4% до 2 688 хил. т; безоловен бензин – с 1.3% до 160 хил. т; дизелово гориво – с 2.2% до 277 хил. т; електроенергия – с 1.9% до 3 795 ГВтч.

Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През август 2017 г. спрямо юли 2017 г. нарастват доставките на следните енергийни продукти : твърди горива – с 3.3% до 2 758 хил. т; пропан-бутанови смеси – с 15.9% до 51 хил. т; безоловен бензин – с 37.8% до 51 хил. т; дизелово гориво – с 24.1% до 216 хил. т; електроенергия – с 0.7% до 2 670 ГВтч.

По данни на НСИ през август 2017 г. спрямо юли 2017 г. намаляват доставките на: природен газ – с 5.6% до 167 млн. м3.

През август 2017 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват следните доставки на: твърди горива – със 7.1%; пропан-бутанови смеси – с 8.5%; безоловен бензин – с 15.9%; дизелово гориво – с 10.2%; електроенергия – с 4.1%. Доставките на природен газ остават без изменение.

Свързани

Leave a Comment