ERP.BG реализира комплексен проект по внедряване на система за управление на бизнеса в Мундус Сървисиз

Българската софтуерна фирма ERP.BG внедри система за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning) в компанията за фасилити мениджмънт услуги Мундус Сървисиз АД. Проектът е изключително мащабен и обхваща осемте офиса и общо на 2500 служители на компанията, работещи в около 4000 локации. Автоматизирана е работата по продажбите, оперативната дейност, финансите и счетоводството, както и на отделите „Покупки“, „Склад“, „Продажби“, „Счетоводство“, „Мобилни техници“, на супервайзърите и други участници в бизнес процесите.

Освен ERP системата EnterpriseOne и едноименния CRM (Customer Relationships Management) софтуер, в рамките на проекта са внедрени и две допълнителни уеб базирани решения – за отчитането разходите, както и за управление на ресурсите на компанията. Те са специално разработени за този клиент и изцяло интегрирани с ERP софтуера. Целта им е системата да бъде изцяло съобразна със спецификата на дейността на Мундус, тъй като това е едно от първите внедрявания на ERP системи във фасилити мениджмънт бранша.

„Когато избирахме ERP система, за нас беше важно тя да е достатъчно гъвкава, за да отговори на спецификите на дейността ни, както и на комплексната структура на нашата организация. Радващо е, че българска компания успя да отговори на тези изисквания и да реализира успешно един толкова сложен проект“ – заяви Славчо Парушев, член на Съвета на директорите на Мундус Сървисиз.

Този проект е типичен пример за това, как нашите инвестиции в изграждане на цялостна екосистема около EnterpriseOne и превръщането й в платформа за външни приложения ни позволяват да навлизаме в нови браншове, които не са традиционни потребители на ERP решения и лесно да съобразяваме нашата система с техните специфични изисквания. Наличният в EnterpriseOne интерфейс за разработка на приложения, както и собствен език за програмиране ни позволяват лесно да пригодим системата към изискванията на компании от всеки икономически сектор, както в България, така и в чужбина“ – сподели Иван Аржентински, управляващ партньор на ERP.BG.

Свързани

Leave a Comment