Енергийното сътрудничество между България и Македония допринася за обединения на пазарите на електроенергия и природен газ в Западните Балкани

В рамките на междуправителствено заседание български и македонски енергийни компании подписаха споразумения за съвместни дейности в областта на електроенергетиката и природния газ

По време на провелото се в град Струмица съвместно заседание между правителствата на Република България и Република Македония бяха подписани две споразумения в енергийния сектор. От началото на 2018-та година стартират съвместни търгове за разпределение на преносни капацитети между електроенергийните оператори на двете страни. Това е регламентирано в споразумение между българския “Електроенергиен системен оператор” ЕАД и македонския МЕПСО. Използването на обща платформа ще улесни всички търговски участници. С новите тръжни процедури търговците от македонска страна ще участват съвместно с българските си партньори на дневните търгове, които ЕСО ще провежда от името на двата оператора. Провеждането на съвместни търгове на българо-македонската граница ще доведе до ръст на търгуваната електроенергия в региона и ще повиши ликвидността на националните енергийни борси. Общите тръжни процедури са задължителна мярка за обединение на енергийните борси на Западните Балкани и в Югоизточна Европа.

Българският газопреносен оператор “Булгартрансгаз” ЕАД и Акционерното дружество за извършване на енергийни дейности Македонски енергийни ресурси “МЕР АД Скопие” подписаха споразумение за провеждане на предпроектно проучване за изграждане на нова газова междусистемна връзка. С документа се изпълнява подписаният меморандум между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на икономиката на Република Македония от 1-ви август тази година за сътрудничество в областта на природния газ. Страната ни осигурява надежден пренос на руски природен газ за Република Македония по газопровода Дупница-Скопие в продължение на 20 години. Предвиденото предпроектно проучване ще оцени съществуващата необходимата нова инфраструктура на територията на двете държави. При проучването на маршрути за изграждане на нова междусистемна газова връзка България-Македония ще бъде взето предвид развитието на газопроводите Гърция-България и Турция-България, както и реализацията на концепцията за газоразпределителен център “Балкан”.

Свързани

Leave a Comment