Започва прилагането на национални мерки за намаляване на замърсяването на въздуха

Мерки на национално ниво за намаляване на замърсяването на въздуха бяха набелязани на конференцията „Проблеми и решения за подобряване качеството на атмосферния въздух”, организирана от Министерство на околната среда и водите. Във форума участваха представители на всички институции,  които имат отношение към решаването на проблема.

„Искаме ясно да подчертаем значимостта на този може би най-голям екологичен проблем”, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов при откриването на форума. Той цитира доклад на Европейската агенция по околна среда, според който всяка година 520 хил. души умират преждевременно, вследствие  на замърсяването на въздуха. „Трябва да намерим причините, които водят до замърсяването и мерки, които да подобрят средата в нашите градове, каза министър Димов. Той подчерта, че темата ще бъде приоритет и по време на председателството на страната ни на ЕС.

Министър Димов посочи, че за България основният замърсител са фините прахови частици. В 25 града се замерват нива над пределно допустимите. Замърсителите, на първо място, са битовото отопление, автомобилният транспорт и индустрията. За битовото отопление основна причина са некачествените твърди горива и остарелите и неефективни отоплителни уреди. При автомобилния транспорт причината е остарелият автомобилен парк и техническата неизправност на колите. По думите му, за индустрията и енергетиката относителния дял на замърсяването е малък.

Тенденцията от 2011 г. насам е за намаляване на превишенията на нормите, както като брой, така и като средногодишни концентрации. Това се дължи на мерките за подобряване на индустрията, подновяването на автомобилния парк, енергийната ефективност и на обновяването на пътната мрежа. Изпълнителната агенция по околна среда има станции за замерване в 38 пункта, които дават данни по достоверна методика, призната на европейско ниво, посочи министърът. Той насърчи и активността на гражданите, които замерват със собствени устройства, но подчерта, че трябва да се разчита на данни, измерени от акредитирани лаборатории и извършени по надеждна методика. Разположението на станциите също се променя, спрямо  развитието на градовете. Министърът посочи за пример Пловдив, където една от станциите е преместена от широкия център в кв. „Тракия”, за да даде обективни данни спрямо европейски стандарти.

Мерките, които трябва да се вземат са на национално и на местно ниво. Все още има кметове, които не разпознават този проблем или не го смята за достатъчно сериозен и не отделят внимание за неговото решаване, заяви министър Димов. Той посочи, че проблемът е и във финансовото състояние и на  общините, защото превишения има в по-бедни градове като  Видин, Монтана, Горна Оряховица,  а в градове като София и Варна имат по-голям напредък.

На национално ниво министър Димов набеляза като първа мярка намаляването на замърсяването от битовото отопление чрез въвеждане на изисквания за качество на въглищата и на дървата.  Например сухите дърва дават с 40% по-ниски емисии и топлят повече. Въглищата и брикетите също трябва да се продават пакетирани и предлагането на пазара да са с по-ниско съдържание на сяра и пепел. На второ място е необходимо да се върви към подмяна на уредите за отопление и въвеждане на екологичен дизайн, посочи Нено Димов.

По отношение на транспорта трябва да водим борба с изпускането на вредни емисии, каза министърът. Според него КАТ трябва да може да отказва първа регистрация на автомобили, които не отговарят на тези изисквания при внос и да засили и контрола по пътищата за замърсяващите коли. Законодателни промени трябва да наложат контрол и на пунктовете за изкупуване на вторични суровини, за да не могат да се предават катализатори заради ценните метали, които съдържат. Ще се предложат и данъчни и други стимули за закупуване на електромобили и за изграждане на система за зареждането им.

„Ние трябва да покажем много ясно мерките, които ще вземем, а това че днес се събраха всички отговорни институции, показва, че ние сме ясно мотивирани за решаването на този проблем , за да постигнем качество на живот и да гарантираме здравето на хората в българските градове. По  този начин ще изпълним и осъдителното решение на съда на ЕС“, заключи министър Димов.

На конференцията вицепремиерът Валери Симеонов заяви, че подобряването на качеството на атмосферния въздух  е основен приоритет в програмата на правителството. Той призова всички институции да работят заедно за решаването на проблема и да се избегне наказателната процедура.

Председателят на комисията по околна среда и води в Народното събрание Ивелина Василева изрази подкрепата на парламента за намиране на законодателни решения за прилагане на мерките за намаляване на замърсяването на въздуха.

Министърът  на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски заяви, че е необходимо държавата да намери начин за стимулиране на електротранспорта и на ползването на нискозамъсяващ обществения транспорт.  Той съобщи, че ще се засили контрола върху пунктовете за технически прегледи. Работи се по софтуер за предаване на данни от прегледите за отработили газове в Автомобилна администрация, за да не могат да се допускат манипулации и да се спират замърсяващите автомобили. В момента се работи по промени в Закона за движение по пътищата, ще има отделен закон за техническата изправност на автомобилите, където ще се заложат също мерки.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова  посочи, че с оглед намаляване на замърсяването на въздуха страната ни е изпълнила  националната си цел е 16% от електроенергията да се произвеждат от ВЕИ. Инвестирани са много средства в  сероочистващи инсталации. Работи се и по проект за подпомагане на битовите потребители за смяна на отоплението от дърва  на природен газ по програма „Дезире”.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков увери, че неговото ведомство ще се включи в разработваните от МОСВ политики, свързани с битовото енергопотребление и ще подкрепи предложението да се въвеждане на стандартни екологични изисквания за горивата за отопление. Той посочи, че от 205 хил. лица на енергийни помощи, 80% са ползватели на твърдо гориво.

Министърът на икономиката Емил Караниколов обяви, че се обсъждат насърчителни мерки за иновации за подобряване на околната среда чрез оперативните програми и Българската банка за развитие. Заедно с министерство на транспорта следващата седмица започват разговори за производство на електромобили у нас и възможността за субсидии за закупуване на такива автомобили. До 2022 г. икономическото министерство трябва да въведе и европейския регламент за екодизайн за отоплителните уреди. Според него обаче не трябва да се чака този срок, а да започне въвеждане веднага на новия стандарт.

Кметовете на София Йорданка Фандъкова и на Враца Калин Каменов представиха мерките, които общините взимат за намаляване на замърсяването на въздуха с Фини прахови частици. Каменов каза, че в момента 11 български общини изпълняват проекти за актуализацията на програмите за качеството на въздуха, в които се залагат конкретни мерки. Следващата седмица общините от Северозападна България ще дискутират на среща проблема със замърсяването на въздуха. Кметът на София Йорданка Фандъкова увери, че  подобряването на качеството на въздуха е най-важната цел пред общината в момента. Вече се изпълнява поредна програма в тази насока, като усилията са насочени към участие на обществото и държавните органи.

Свързани

Leave a Comment