През първата половина на 2017 г. цената на електроенергията е била най-ниска в България

Цената на електроенергията през първата половина на 2017 г. е била най-ниска в България (по-малко от 10 евро за 100 квтч) и най-висока в Дания и Германия (над 30 евро за 100 квтч), отчитат данни от анализ на Евростат. Анализът сравнява цените на електроенергията в страните на ЕС между първите шест месеца на 2016 г. и същия период на тази година, като отчита леко намаляване от 0,5 на сто за полугодието на 2017 г.

Средният показател на цената на ел енергията в ЕС-28 е 20,4 евро за 100 квтч, показва европейската статистика, което е близо два пъти повече от цената на тока у нас в момента.

Страната ни поддържа и сравнително най-ниски цени на природния газ сред държавите-членки на ЕС за първото полугодие на годината – около 3,3 евро, като по този показател пред нас е само Румъния – 3,2 евро. Газът у нас е намалял с около 10 на сто в сравнение с първите шест месеца на миналата година, като най-голямо намаление за този период е отчетен в Хърватия – минус 17 процента, Португалия – минус 15 процента и Литва – минус 11 процента. Средната цена на газта в ЕС е 5,8 евро на 100 киловатчаса.

Най-високи са цените на природния газ в Швеция (12 евро), Дания, Португалия и Холандия (по около 8 евро) и др.

Данъците и таксите в ЕС представляват средно над една трета (37 процента) от цената на електроенергията, начислена на домакинствата през първата половина на 2017 г. и около една четвърт (26 процента) от цената на природния газ, отчита Евростат.

За страната ни данъците и таксите за електроенергия и природен газ са около 17 на сто, което обяснява и сравнително ниските им цени за домакинствата, показват данните от анализа.

При съседите ни цената на електроенергията за 100 квтч е както следва: Румъния – 12 евро, Сърбия – 6,6 евро, Гърция – 19,4 евро, Македония – 8,2 евро, Турция – 10,5 евро.

Цените на природния газ за 100 киловатчаса при съседите ни са както следва: Румъния – 3,2 евро, Гърция – 5,6 евро, Сърбия – 3,2 евро, Македония – 4,8 евро, Турция – 2,6 евро.

Свързани

Leave a Comment