КЕВР прие по-високи цени на водата в 14 области

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е приела по-високите цени на ВиК услугите в 14 области по време на закрито заседание днес, става ясно от съобщение на регулатора. Променените цени ще влязат в сила от 1 януари 2018 г. и обхващат областите София, Перник, Монтана, Враца, Пловдив, Смолян, Кърджали, Русе, Силистра, Шумен, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол.
От следващата година за тези области увеличението на цената на ВиК услугите ще варира между 2% и 20%, съобщава БНР.
От КЕВР припомнят, че според действащото законодателство в края на всяка календарна година регулаторът е длъжен да актуализира утвърдените цени на ВиК услугите за всяка следваща година в 5-годишните бизнес планове на ВиК дружествата. Това се прави като се отчита размерът на инфлацията и изпълнените от операторите показатели за качество на услугите.
Решенията за цените на ВиК услугите в 14-те области в България са приети от регулатора в рамките на 2017 г., когато са одобрявани 5-годишните бизнес планове на ВиК операторите и цените на заложените в тях ВиК услуги за всяка отделна година. Бизнес плановете бяха утвърдени през периода април-ноември 2017 г., с  отделни процедури за всяко от 14-те ВиК дружества, като бяха проведени 14 открити заседания и 14 обществени обсъждания, припомнят от КЕВР.
От КЕВР посочват, че след третата година на 5-годишния регулаторен период, съгласно законовите изисквания, комисията задължително ще провежда цялостен преглед на изпълнението на поетите ангажименти от ВиК дружествата – постигнат размер на заявените инвестиции и показателите за качество на услугите, намаляване на загубите по мрежата и др. При доказано неизпълнение на заложените в бизнес плановете инвестиции и показатели, комисията незабавно ще коригира цените на утвърдените ВиК услуги, като ги намалява.

Свързани

Leave a Comment