Газовия хъб “Балкан” ще бъде проучван от Българско-швейцарски консорциум

Предпроектно проучване за газовия хъб “Балкан” ще се извършва от българско-швейцарския консорциум “АФ-ЕМГ консулт”. На 15 декември той е спечелил обявената през септември от държавното дружество “Булгартрансгаз” обществена поръчка за 3.6 млн. лв., елиминирайки конкуренцията на 8 други претендента, пише Дневник.

Целта на това проучване е да оцени доколко лансираният още преди две години от премиера Бойко Борисов проект за превръщането на България в газоразпределителен център е жизнеспособен. Консултантът също така ще трябва да определи точния бизнес модел, по който хъбът може да бъде осъществен, както и рисковете пред изпълнението му.

За изграждането на такова съоръжение по експертни оценки ще са необходими между 1.4 и 2.4 млрд. евро. Предвижда се разходите да бъдат покрити чрез собствени средства на “Булгартрансгаз” и заеми. Решението за избора на “АФ-ЕМГ консулт” обаче не е окончателно и може да се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията от загубилите кандидати.

Регистрираното по Закона за задълженията и договорите дружество е създадено специално за поръчката на 29 октомври – броени дни преди крайния срок за подаване на офертите 1 ноември. Участници в обединението са българската консултантска фирма “ЕМГ консулт” ЕООД на Михаил Генов и швейцарската “АФ консулт” ООД, представлявана у нас от Никола Битрак.

От докладите на оценителната комисия на “Булгартрансгаз” се разбира, че от първоначално получените 9 оферти до крайния етап са стигнали пет. “АФ консулт” печели надпреварата преди всичко благодарение на техническото си предложение, което е оценено с максималния брой точки. В случая той е обещал да изработи предпроектното проучване за 110 дни. Иначе ценовата оферта на обединението, в размер на 2 327 437 лв. без ДДС, е едва трета.

Консорциумът “АФ консулт” е посочил, че за изпълнението на задачата ще ползва опита на швейцарското дружество, което е извършвало предпроектно проучване за 100-километров газопровод в Нигерия с 65 км дълбоководен участък, както и за изграждането на ТЕЦ “Бенин сити”. Също така ще се разчита и на български експерти, участвали в проучването за интерконектор Гърция – Македония, компресорната станция “Лозен” и други проекти.

Според обявените от “Булгартрансгаз” изисквания целта е да бъде извършено пълно и всеобхватно предпроектно проучване на хъба, което включва анализ на целевите пазари, оценка на търсенето на газ и сценариите за неговата доставка. Отделно трябва да бъдат проучени и основните технически аспекти на хъба, както и да бъде направена оценка на различни модели на публично-частното партньорство и на структурата на собствеността. Анализът трябва да даде препоръка и за жизнената финансова структура на проекта.

Преди време енергийният министър Теменужка Петкова коментира, че в рамките на предпроектното проучване ще се разгледа и възможността природен газ да постъпва на входна точка Турция и да преминава през изходна точка Сърбия. Това се налага заради плановете на “Газпром” от 2019 г. да преустанови доставките по Трансбалканския газопровод, който преминава през Украйна и България, като замени маршрута с новоизграждащия се “Турски поток”.

Други източници на газ, на които страната ни се надява, за да изпълни ролята на газоразпределителен център, са от азерското находище “Шах Дениз 2” и от терминали за втечнен газ. Има и хипотетична възможност за местен добив, за който френската Total прави проучвания в Черно море.

На второ място в крайното класиране е поставена офертата на консорциум между “Трактебел инженеринг” ООД, “Прайсуотърхаускупърс България” ЕООД и “България инженеринг” ЕАД. Неговото ценово предложение е най-доброто – 1 901 067 лв. без ДДС, но пък поисканият срок за изпълнение на поръчката е най-дълъг – 160 дни.

Челната тройка се затваря от ДЗЗД “Химкомплект Балкан”, в което влизат “Химкомплект инженеринг” и “Инфрапроект консулт” ЕООД. То се състезаваше с цена от 2 112 300 лв. без ДДС и 150 дни за извършване на предпроектното проучване.

Останалите двама класирани претенденти са “ПСЕ инженеринг” ООД и обединението “Газов хъб Балкан”, с участници “Химремонтстрой” АД, НПВО “НГС – Оргпроектикономика”, “Еф Си Джи Поввик” ЕАД и “Си Ем Ес Камерън Маккена Набаро Олсуанг ЛЛП – клон България/Дънкан Уестън”.

На по-ранен етап пък са били отстранени ДЗЗД “Газтек-МГУ”, “Юройл индъстриъл енд трейд ко. лимитид”, консорциум “Роланд Бергер”, както и ДЗЗД “Риск-ИСС”.

Свързани

Leave a Comment