post

Ръстът в консумацията на електрическа енергия у нас е три пъти по-голям отколкото ръста на производството й. Делът на базовите централи и възобновяемите енергийни източници се увеличава, докато производството от ВЕЦ намалява драстично. Износът на ток също продължава да спада. Това показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за периода от 1 януари до 24 декември 2017 г., в сравнение със същия период на 2016 г, пише Дневник.

Произведената електроенергия към 24 декември 2017 г. е била 44 428 658 МВч в сравнение с 43 971 454 МВч за 2016 г., което прави ръст от 1,04 процента. В същото време потреблението на електричество се увеличава с 3,46 на сто – от 37 708 169 МВч до 39 011 852 МВч. Така тенденцията за намаляване на разликата между производство и потребление продължава за поредна година – сега тя е под 4 500 000 МВч, докато през 2015 г. беше над 10 000 000 МВч.

През 2017 г. се запазва и тенденцията за спад в износа на електрическа енергия – в случая с 13,51 на сто. За периода от 1 януари до 24 декември 2017 г. от България са били изнесени 5 416 806 мегавтчаса електричество, а година по-рано за същия период – 6 263 285 МВч. За сравнение, през 2015 г. износът на ток е надхвърлил 10 000 000 МВч.

На този фон се увеличава участието на базовите централи в енергийния микс. Според данните на ЕСО те са осигурили 37 984 737 МВч в сравнение с 36 548 472 МВч за периода от 1 януари до 24 декември 2016 г., което е увеличение с 3,93 %.

Ръст има и при дела на ВЕИ в преносната мрежа, която е за високо напрежение на дълги разстояния – цели 10,37 на сто. Участието на вятърни и соларни централи, както и на такива, използващи биомаса, в преносната мрежа на високо напрежение е 1 281 640 МВч. Година по-рано пък е било 1 161 201 МВч. В разпределителната мрежа, която осигурява електричество на крайните потребители, делът на ВЕИ нараства само с един процент, но като абсолютна стойност е по-голям – 1 804 549 МВч за 2017 г.

Колкото до водноелектрическите централи (ВЕЦ), при тях спадът за поредна година продължава да е значителен – този път минус 24.97 %. Тази година те са произвели 3 357 732 МВч, през 2016 г. – 4 475 184 МВч, а през 2015-а над 6 000 000 мегаватчаса електричество.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *