Индия създава фонд от $350 млн. за финансиране на соларни проекти

Индия създава фонд от $350 млн. за финансиране на соларни проекти, каза енергийният министър на азиатската страна Р. К. Сингх, цитиран от Ройтерс, съобщава publics.bg. Държавата увеличава усилията си, за да постигне амбициозната цел да добави 175 GW възобновяема енергия до 2022 г.
Индия ще се нуждае от поне 125 млрд. долара, за да финансира плана си да увеличи дела на възобновяемата електроенергия в мрежата, което подчертава огромното предизвикателство от финансова гледна точка.
Страната, която има два пъти по-голям слънчев потенциал от европейските нации, цели слънчевата енергия да заеме централно място в нейната възобновяема експанзия. Очакванията за ВЕИ са да представлява 40% от общите инсталирани мощности до 2030 г., в сравнение с 18,2% в края на 2017 г.
„Страната би постигнала целта си от 175 GW инсталирани ВЕИ мощности доста преди 2020 г.“, каза още Сингх.
Инсталираните ВЕИ мощности в момента са около 60 GW, като Индия планира да приключи тръжните процедури до края на 2019-2020 г. и да добави още 115 GW въозбновяем капацитет до 2022 г.
Индийската банка Yes Bank Ltd е поела ангажимента да финансира соларни проекти на стойност 5 млрд. долара според изявление на енергийното министерство.
Индия иска по-голямата част от инвестициите за постигането на целта за възобновяема енергия да са чуждестранни капитали. Но експерти от индустрията смятат, че повечето от финансирането до момента е дошло от местни банки и такива трябва да отговарят за бъдещите инвестиции във ВЕИ в страната.

Свързани

Leave a Comment