Отхвърлиха проекта за добив на газ край Генерал Тошево

Експертният екологичен съвет към регионалната екоинспекция във Варна отхвърли проекта на “Русгеоком БГ” за разработване на газовото находище край Генерал Тошево, съобщава Капитал.

Само трима от общо 37 членове на съвета са гласували “за” инвестиционното предложение. Официално решение от директора на РИОСВ трябва да излезе до седмица и то ще може да бъде обжалвано от компанията. Оттам засега отказват коментар.

Проектът среща силна съпротива от местните жители, подклаждана от зърнопроизводителите в региона, според които добивът е заплаха за околната среда, здравето на хората и земеделския бизнес в Добруджа. На организирания преди месец местен референдум 97% от жителите на общината гласуваха “против”. Самото заседание на екологичния съвет в четвъртък също беше съпроводено от протест и предупреждения за стачка от представители на инициативния комитет против добива на газ в района, в случай че решението не е в тяхна полза.

“За” и “против”

Инвестиционното предложение на “Русгеоком” е отхвърлено почти единодушно от експертния екологичен съвет към РИОСВ – Варна. От общо 37 членове “за” проекта са гласували единствено експертите от Геологическия институт на БАН, Минно-геоложкия университет и Българската минно-геоложка камара, научи “Капитал”. Против инвестиционното предложение са се обявили всички останали участници, включително представителите на Регионалната здравна инспекция – Добрич, Басейнова дирекция “Черноморски район”, областна дирекция “Земеделие” – Добрич, община Генерал Тошево и кметствата в общината, “ВиК – Добрич”, както и неправителствените организации Сдружение за дива природа “Балкани” и Обществения център за околна среда и устойчиво развитие – Варна.

Според началника на отдел “Управление на отпадъците” в РИОСВ – Варна, Тодор Колев, цитиран от БНР, основният мотив е, че има вероятност да бъдат замърсени подземните води и водоносният хоризонт, както и мотивът на Басейнова дирекция, че има несъответствие с плана за управление на водите. Интересна подробност е, че инвестиционното предложение вече има едно положително становище от Басейнова дирекция, както и от регионалната екоинспекция. Според отлично запознат източник на “Капитал” на заседанието в четвъртък експертите са отговорили на всички поставени въпроси и притеснения, но становищата им не са били взети предвид. Няма и принципни нарушения на процедурата по оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС).

Самото решение за инвестиционното предложение трябва да бъде взето от директора на екоинспекцията във Варна до седем дни. То ще бъде издадено въз основа на протокола от заседанието и няма вероятност да се различава от гласуваното от експертния съвет. Решението подлежи на обжалване в съда.

Подготовка за вота

Решението на екологичния съвет не е неочаквано. Сигнал за това беше даден в началото на годината, когато на среща с представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите, инициативния комитет против добива на природен газ и местната власт на Генерал Тошево енергийния министър Теменужка Петкова заяви, че ресорното ведомство няма да предприеме никакви действия по издаване на търговско откритие преди получаване на становище по ОВОС от екоминистерството. Тогава стана ясно, че се очакват становища от осем компетентни институции “за изясняване на поставени по време на обществените обсъждания въпроси”, преди да се пристъпи към разглеждане на ОВОС от експертния съвет. Негативно становище дори на една от институциите на практика може да бъде аргумент проектът да не бъде одобрен.

По аналогичен начин преди няколко месеца беше отхвърлено и инвестиционното предложение на “Ресурс-1” (от групата на КЦМ) за добив на волфрам край Велинград. Проектът на компанията също имаше положителни становища от Басейнова дирекция и екоинспекцията, но експертният екологичен съвет гласува против него, като за аргумент използва учредените от басейнова дирекция месец по-рано нови санитарно-охранителни зони около открити водохващания, които попадат в концесионната площ. Подкрепа за хотелиерите и срещу добива в района беше публично заявена от председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов.

Свързани

Leave a Comment