Евростат: България е отличник в ЕС по използване на възобновяема енергия

България вече е достигнала и дори надминала нивото на използваната възобновяема енергия по стратегията “Европа 2020”, показват данни от анализ на Евростат.

През същата година страната ни е постигнала дял в потреблението на ВЕИ от 18,8 на сто, при заложени параметри по стратегията “2020” – 16 процента. Така се нареждаме сред 11-те страни-членки на ЕС, които вече са достигнали нивото за използване на ВЕИ, необходими за постигане на националните си цели по стратегията “Европа 2020”.

Анализът на Евростат проследява използването на ВЕИ за период от почти 12 години /2004 – 2016 г./, като за това време страната ни е достигнала ръст от 9,4 през 2004 г. – до 18,8 през 2016 г. Най-висок е делът на получаваната и използвана ВЕИ у нас от твърди отпадъци и биогорива – около 8 на сто, а най-нисък дял имат ВЕИ от геотермална енергия /0,2 на сто/, от слънчева енергия /0,8 на сто/ и от вятър /0,7 на сто/.

Според данните на европейската статистика – най-висок дял от ВЕИ у нас са били използвани в отоплението и охлаждането – около 30 процента, а делът на използваните ВЕИ в транспорта е бил около 7 процента.

България е сред 11-те страни в ЕС, които вече са достигнали или дори надминали своите национални нива за използване на ВЕИ, заложени по стратегията “Европа 2020”, отчита Евростат. Другите страни-отличнички в ЕС по този показател са още: Чехия, Дания, Естония, Хърватия, Италия, Литва, Унгария, Румъния, Финландия и Швеция.

Свързани

Leave a Comment