Фондовата борса придоби енергийната

Сделката по придобиването на енергийната борса от Българската фондова борса приключи, съобщи Дневник.

След получаване на всички необходими разрешения договорът за прехвърляне на акциите на Българска независима енергийна борса между Български енергиен холдинг и Българска фондова борса – София, влезе в сила, съобщава борсовият посредник.

Фондовата борса придоби 100% от капитала на енергийната. Договорената цена е 5.2 милиона лева. Четири милиона лева от цената бяха платени при придобиването на акциите, което финализира процеса по продажбата, а останалите 1.2 млн. лв. ще бъдат преведени на три равни вноски в рамките на шестия, дванадесетия и осемнадесетия месец от прехвърлянето на капитала.

За разсрочената част от плащането БФБ – София, е осигурила безусловна револвираща банкова гаранция.

Свързани

Leave a Comment