ЕС проверява ефективността на субсидиите за изграждането на ВЕИ

Европейската сметна палата ще проверява ефективността на субсидиите, които се изплащат за изграждането на мощности за възобновяема енергия. На фокус са най-вече ветрогенераторите и фотоволтаичните инсталации в Германия, Гърция, Испания и Португалия, пише agro.bg.

Какви резултати са дали европейските и националните стратегии за разширяването на производството на електричество от възобновяеми източници? Отговор на този въпрос ще търсят одиторите от Люксембург, проверявайки различните концепции и реализацията им от 2009 година насам, за които Брюксел и държавите членки дават определени субсидии. “Вятърната и слънчевата енергия са двата енергийни източника, претърпели най-динамично развитие през последните 10 години”, се казва в съобщение на Сметната палата. Тези източници имат огромно значение за енергийния микс, затова Европейският съюз се нуждае от яснота дали съответните стратегии и предоставената финансова подкрепа са достатъчно ефективни. За програмния период 2014-та до 2020 година са предвидени 45 милиарда евро, влагани във възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност. Други 58 милиарда евро са заделени за разработването на интелигентни преносни мрежи, съхранение и разпределение на електричеството. Докладът на одиторите се очаква в началото на 2019 година.

Свързани

Leave a Comment