post

Kомисията за защита на конкуренцията е отправила препоръки към Народното събрание и енергийния министър да се променят или отменят някои разпоредби на Закона за енергетиката. Причината за това е, че с въпросните текстове се създават проблеми при разпределянето на доставената в сградата топлинна енергия, с начисляването на лихви за забава на плащане, със забраните за премахване на отоплителни тела, с възможността наемателите да сключват договори и други. Това съобщава Капитал.

Комисията посочва, че препоръките й са свързани с нуждата да се засили конкуренцията и да се предотвратят злоупотреби с господстващо положение или съгласувани практики от страна на топлофикационните дружества и фирмите за топлинно счетоводство.

Изданието посочва, че това е третото подобно решение на комисията за последните три години, като с него не са съгласни топлофикациите и топлинните счетоводители, но се подкрепят от националния омбудсман.

Комисията предлага да се премине от сегашната изчислителна система чрез формули към измервателна – чрез контролни уреди (топломери), монтирани в абонатната станция при разпределянето на енергията.

Също така се иска промяна в Наредбата за топлоснабдяването, която да изключи от обхвата на сградната инсталация присъединителните топлопроводи между сградите, присъединени към една абонатна станция. Според комисията топлофикационното дружество дори следва да монтира за своя сметка контролни топломер и водомер за всяка от сградите, ползващи обща абонатна станция.

Комисията настоява и да отпадне забраната абонатите да премахват отоплителните уреди от дома си и да поставят върху тях топломери, само за да докажат, че не ползват отоплението.

Противници на това обаче са топлофикациите, топлинните счетоводители и дори Комисията за енергийно и водно регулиране. Основният им довод е, че не съществува реална техническа възможност за предотвратяване на повторно неправомерно включване на демонтирано отоплително тяло, което води до злоупотреби с ползването на топлинна енергия.

Според сега действащото законодателство се начисляват лихви за забава на плащане, определено въз основа на прогнозни месечни сметки за топлинна енергия – при избрано от клиентите плащане на 11 равни месечни вноски и 1 изравнителна или при плащане по прогнозни изчислителни месечни сметки и 1 годишна изравнителна. Тази практика обаче трябва да бъде прекратена, смята антимонополната комисия.

В момента е практически невъзможно топлофикациите да издават фактури на друго лице освен на собственика на имота. Откъдето пък произтичат редица казуси за натрупани и неплатени сметки при отдаването на жилища под наем. Затова Комисията за защита на конкуренцията настоява да бъде създадена законова възможност и наемателите – физически лица, да могат да бъдат клиенти на топлофикационното дружество, ако собственикът на имота е съгласен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *