Производството и потреблението на ток спадат, износът расте

По-топлото време през първите три месеца на тази година е довело до спад в производството и потреблението на електрическа енергия. Заради обилните валежи вецовете са работи почти на пълна мощност, докато базовите централи и ВЕИ са ограничили дейността си. Износът обаче се увеличава значително. Това показват оперативните данни на Електроенергийния системен оператор от 1 януари до 1 април, пише Дневник.

Излишъкът на електроенергия от началото на годината е и причината за значително по-ниските цени на тока на свободния пазар. След като в края на 2017 г. редовно имаше сделки за около 100 лв. на мегаватчас, от януари тарифите непрекъснато падат. По данни на Българската независима енергийна борса средната цена, постигната през март на сегмента “ден напред”, е под 54 лева за мегаватчас.

Произведената електроенергия за първите три месеца на годината е била 12 326 549 мВч и намалява с 3.37% спрямо същия период на миналата година. Потреблението на електричество се понижава по-значително – 4.89%, и възлиза на 11 258 246 мВч. Така, поне засега, се обръща тенденцията за намаляване на разликата между производство и потребление, която се наблюдаваше през 2017 г.

Любопитно е, че се променя структурата на генериращите мощности, тъй като водноелектрическите централи са увеличили производството си с цели 54.14% – до 1 284 823 мегаватчаса. Това се обяснява с пълноводието на реките. В същото време участието на вятърни и соларни централи, както и на такива, използващи биомаса, в преносната мрежа на високо напрежение и в разпределителната мрежа, която осигурява електричество на крайните потребители, намалява съответно с 5.23 и 16.89%. С малко над 7% са ограничили дейността си и базовите мощности като АЕЦ “Козлодуй”, ТЕЦ “Марица-изток 2” и т.нар. американски централи.

Що се отнася до износа на електричество – той се увеличава с 16.21% и достига 1 068 303 мегаватчаса. През последните години обаче този показател постоянно спада със значителни темпове.

Свързани

Leave a Comment