Пакетът “Чиста енергия за всички европейци” е от фундаментално значение за европейската енергийна политика

Министрите на енергетиката на държавите-членки на ЕС обсъдиха в София постигнатия напредък в преговорите по законодателните предложения от пакета “Чиста енергия за всички европейци”. Неформалното заседание бе председателствано от българския енергиен министър Теменужка Петкова, съобщават от пресцентъра на Министерството на енерггетиката.

Пакетът “Чиста енергия за всички европейци” включва законодателни предложения, разделени в две подгрупи. В първата са обединени директивите, свързани с енергийната ефективност и ВЕИ, както и регламентът за управление на енергийния съюз. Втората подгрупа съдържа четири законодателни инициативи, свързани с модела на електроенергийния пазар, от които отворен за обсъждане е регламентът за Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER). Триалозите по законодателните предложения от първата подгрупа стартираха през февруари, а през март председателството проведе още два кръга преговори по директивите за енергийна ефективност и за ВЕИ, като в резултат е постигнат значим напредък по много от обсъжданите теми.

В рамките на днешната неформална среща отворените политически въпроси бяха обект на сериозните усилия на председателството да намери възможни решения и да допринесе за постигане на компромис, гарантиращ амбициозните енергийни и климатични политики на европейско равнище.

“Благодарение на проведената ползотворна дискусия относно предстоящите преговори с Европейския парламент по отделните законодателни предложения от първия подпакет, ще гарантира максимален напредък по досиетата за успешно приключване на преговорите. Това е още една крачка напред към реализиране на амбициозните цели на ЕС по пътя към постигане на нисковъглеродна икономика. Законодателният пакет “Чиста енергия за всички европейци” е от фундаментално значение за европейската енергийна политика”, каза министър Петкова. По думите й, законодателните решения в тази област осигуряват също и стимули и стабилност за инвеститорите при гарантиране сигурността на енергийните системи на държавите-членки.

По отношение на регламента за Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори, Председателството подготви няколко ревизирани предложения, които бяха обект на дискусии през последните седмици с държавите-членки в рамките на работна група “Енергетика”.

Неформалният съвет на енергийните министри в София оцени високо постигнатия напредък в преговорите и очерта следващите стъпки до приемането на законодателните предложения от пакета “Чиста енергия за всички европейци”.

Свързани

Leave a Comment