Неизчерпаем източник на енергия ще замени изкопаемите горива

Земята е нашият дом и като такава тя ни дарява с всичко, с което разполага, безусловно, като единственото, което се изисква от нас, е да бъдем благодарни и да се грижим за нея по същия начин, както тя за нас. Гледайки света около себе си всеки човек може да види, че всъщност в момента нещата не се случват по този начин. Много учени масово тръбят, че Земята се нуждае от почистване, че въздухът е многократно замърсен, че озонът, който ни пази от слънчевата радиация изтънява, че загиват безброй видове животни и растения, че температурата на водата в океаните се повишава и ледниците се топят. Свидетели сме на чести природни бедствия, които са в отговор на нашето безразличие към природата и това да спрем да я разрушаваме.

 

Голяма част от тези глобални катастрофи се дължат на употребата на различни горива и въглища, които се използват за производство на енергия и за задвижване на автомобилите. Истината е, че методите и суровините, които се използват за производството на енергия, са достигнали момент, в който ни носят много повече вреди, отколкото ползи и заобикалящият ни свят го показва все по-настойчиво. Заобиколени сме от не един неизчерпаем източник на енергия, а упорито продължаваме да използваме въглища, петрол и газ. В книгата „ Подготви се за новото време, в което човечеството навлиза“ авторът Деян Раднев – Ширинан е описал подробно какво предстои да се случи със земята и как можем да се подготвим за това.  Всеки един нас вече знае за слънчевата енергия и за това, колко ефективна може да бъде тя.

 

Слънцето е много ценен източник и ако човечеството вземе решение да използва неговата енергия, това ще намали значително замърсяванията на въздуха, водата и природата като цяло. Разбира се, не трябва да се подценяват и възможностите на водите и ветровете като алтернативни екологични източници. За енергията, която ни заобикаля и е навсякъде, се говори малко и все още не са много хората, които успяват да я усетят, но има учени като Никола Тесла, които са правили опити да използват този неизчерпаем ресурс, така че той да е от полза не само на човечеството, но и от Земята, без да я разрушава, за да може тя да остане красив дом и за идните поколения след нас.

 

Много е важно да направим преход от досегашните източници на енергия към тези, които ще ги има винаги и не биха нарушили екосистемата, в която живеем защото в противен случай ако продължим със същото темпо да живеем, тогава света ще се превърне в място където не бихме желали да живеем повече.

Свързани

Leave a Comment