Зеленият ток ще се продава през борсата от 1 юли

Реформата в енергетиката е факт. Народното събрание одобри на второ четене промените в Закона за енергетиката, с които всички производители на електричество с преференциални договори за изкупуване ще бъдат изведени на борсата, съобщава Капитал.

Това е поредната стъпка към пълната либерализация на пазара и се очаква да изиграе положителна роля при свободната търговия с ток. Българската независима енергийна борса ще стане много по-ликвидна, което неминуемо ще реши един от основните проблеми, които изтъква бизнесът сега – липсата на достатъчно предлагани количества електроенергия и висока цена. Промяната обаче не засяга пряко регулирания сектор, в който са всички битови производители.

Според одобрените текстове топлофикациите, когенерациите, заводските централи, както и ВЕИ с инсталирана мощност от 4 мегавата нагоре (общо 147 компании), чийто ток в момента се изкупува задължително от НЕК по фиксирани преференциални цени, ще започнат да продават цялата си енергия чрез борсата. В срок до 31 октомври те трябва да подпишат договори за премия с фонда “Сигурност на електроенергийната система” (ФСЕС), които да компенсират разликата между постигнатата пазарна цена и тази, която е заложена в дългосрочните им договори.

Тази премия обаче, за разлика от сегашните договори, ще крие риск за производителите. Тя ще е фиксирана за всеки производител и ще се изчислява от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за година напред, като по специална методика се определи референтна пазарна цена. Например, ако анализите на регулатора покажат, че даден производител би могъл да постигне средна годишна цена за енергията си през борсата от 80 лв. за мегаватчас, а дългосрочният му договор е за 400 лв. за мегаватчас, то премията ще е 320 лв. за мегаватчас. Ако обаче цените на борсата паднат под 80 лв., той ще търпи загуби спрямо сегашната ситуация. Възможно е и обратното – при по-високи пазарни цени да има по-голяма печалба.

Тъй като новите договори с ФСЕС трябва да бъдат одобрени и от банките – кредитори на ВЕИ, е предвидено те да влязат в сила на 1 януари 2019 г. Дотогава НЕК ще продължи да изкупува енергията от зелените централи, но още от 1 юли тази година, когато започва новия регулаторен период, ще започне да я продава на борсата. Държавната компания също ще получи премия от фонда за компенсиране на разликата.

Сметките показват, че когато всички тези производители на ток излязат на борсата, общите предлагани количества ще се увеличат с поне 4.4 тераватчаса годишно (при общ обем на търгуваното на борсата за 2017 г. 6.3 тВч). За да се балансират търсенето и предлагането при излизането на този огромен обем на пазара, разпределителните дружества на ЧЕЗ, “Енерго-про” и ЕВН, както и Електроенергийният системен оператор ще започнат да купуват електроенергията за т.нар. технологични загуби (например загуби по мрежата, кражби и др.) от свободния пазар, а не чрез регулирани от КЕВР квоти. Техните нужди са около 4 тВч годишно.

Тук също има притеснения за цената, тъй като в момента ЕРП имат фиксирана стойност за покупка на енергия, която да покрива технологични загуби, а през борсата тя ще варира. Затова се предвижда при разминаване над определени граници КЕВР да взема балансиращи мерки и в зависимост от това дали има недовзет или надвзет приход да променя тарифите за следващ регулаторен период.

Свързани

Leave a Comment