88% е спадът в производството на дизеловото гориво през март

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през март 2018 г. спрямо февруари 2018 г. нараства производството на: твърди горива – с 6.5% до 2 409 хил. т; електроенергия – с 4.9% до 4 071 ГВтч.

Наблюдава се значителен спад в производството на нефтени продукти, който се дължи на проведен планов ремонт на производствени мощности през март 2018 г., като: безоловният бензин намалява с 99.2% до 1 хил. т; дизеловото гориво намалява с 87.0% до 22 хил. т. Няма производство на пропан-бутанови смеси.

През март 2018 г. спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: твърди горива – с 1.1%; електроенергия – с 2.9%. Намалява производството на: пропан-бутанови смеси – със 100%; безоловен бензин – с 99.2%; дизелово гориво – с 88.0%.

По данни на НСИ през март 2018 г. спрямо февруари 2018 г. нарастват доставките на: твърди горива – с 4.2% до 2 490 хил. т; пропан-бутанови смеси – с 22.9% до 43 хил. т; безоловен бензин – с 16.7% до 42 хил. т; дизелово гориво – с 22.4% до 180 хил. т.

Намаляват доставките на: природен газ – с 5.9% до 333 млн. м3; електроенергия – с 0.9% до 3 147 ГВтч.

През март 2018 г. спрямо същия месец на предходната година нарастват доставките на: твърди горива – с 0.4%; пропан-бутанови смеси – с 13.2%; безоловен бензин – с 5.0%; дизелово гориво – с 14.6%; природен газ – с 5.7%; електроенергия – с 3.0%.

Свързани

Leave a Comment