До края на юни се надяваме да финализираме успешно досиетата от пакета „Чиста енергия“

По време заседанието на Съвета на ЕС, част „Енергетика“ българското председателство представи пред страните-членки напредъка по преговорите с Европейския парламент по три от законодателните предложения от пакета „Чиста енергия за всички европейци“. „Във фокуса на разговорите бяха законодателните предложения, свързани с регламента за управление на Енергийния съюз, директивата за енергията от възобновяеми източници и директивата за енергийната ефективност“, каза министър Теменужка Петкова. Заседанието на Съвета в Люксембург се проведе под нейно председателство.

Пакетът от документи цели запазване конкурентоспособността на Европейския съюз при прехода към енергийните пазари. „В рамките на първото българско председателство на Съвета на ЕС, проведохме единадесет триалога с Европейския парламент. Намираме се във финалната фаза, до края на месец юни предстоят още три – по един за всяко от досиетата. Уверена съм, че ще ги финализираме успешно“, допълни Петкова.

„Дебатите по едно от ключовите досиета от пакета „Чиста енергия за всички европейци“ – регламента за Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори продължиха една година. Днес държавите-членки се обединиха, че ACER трябва да е независима агенция, която да разполага с устойчива законодателна уредба. Постигнатият в рамките на днешния съвет общ подход, гарантира бъдещата дейност на ACER“, допълни Петкова.

По отношение на така наречената „газова директива“ министър Петкова подчерта, че българското председателство е положило усилия, но между държавите-членки все още има различия и дискусиите продължават. Предстои изясняване на детайлите на техническо равнище. Тя пожела успех на австрийското председателство.

Европейският комисар по енергетиката и климатичните промени Мигел Ариас Канете благодари на екипа на Министерството на енергетиката за успешното сътрудничество по време на българското председателство на Съвета на ЕС.

Свързани

Leave a Comment