„Ромпетрол“ купува бензиностанциите SNG

„Ромпетрол България“ ЕАД възнамерява да осъществи концентрация чрез придобиване на контрол върху „Синергон петролеум“ ООД, за което е уведомена Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Очаква се операцията да въздейства върху пазара на горива на дребно, съобщи Комисията. Тя ще направи оценка на концентрацията.

„Ромпетрол България“ е с предмет на дейност внос, износ и продажба на петрол, управлява верига от бензиностанции. „Синергон петролеум“ разполага с мрежата от бензиностанции SNG и складове за течни горива.

Всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище в КЗК за сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната. Това трябва да стане до седем дни, считано от днес, като са необходими и доказателства.

КЗК ще се произнесе с окончателно решение след цялостна оценка на сделката.

Свързани

Leave a Comment