28 млн. евро безвъзмездна помощ за ВЕИ проекти и за повишаване на енергийната ефективност

28 млн. евро безвъзмездна помощ при общо финансиране от 33 млн. евро ще бъдат предоставени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програмата “Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”. Това е двойно увеличение на средствата спрямо предишния програмен период, когато бюджетът беше в размер на 15.6 млн. Евро, съобщиха от Министерството на енергетиката. По програмата ще се приемат проектни предложения за ефективно използване на хидроенергийния потенциал, оползотворяване на геотермалната енергия за отопление или охлаждане, както и за промишлени цели, рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура, подобряване на енергийната ефективност в сгради и обучения по енергиен мениджмънт и други.
За нас е предизвикателство да постигнем по-добри показатели при изпълнението на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“  през новия й програмен период. Това каза зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков по време на подписването на програмното споразумение по Финансовия механизъм, в рамките на конференцията „По пътя към почти нулевоенергийни сгради“ в Бургас. Споразумението беше подписано от Грете Одегард, представляваща Комитета на финансовия механизъм, създаден от страните-донори: Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, както и от Иван Иванов, представляващ Националното координационно звено към Министерския съвет.
Като следваща стъпка преди стартиране на програмата предстои подписване на споразумение между Националното координационно звено и Министерството на енергетиката като програмен оператор.

Свързани

Leave a Comment