post

Управителният съвет на Фонд “Сигурност на електроенергийната система” е утвърдил договорите за компенсиране с премии на ВЕИ производителите и на производителите на електрическа енергия по високоефективен комбиниран способ. Това става ясно от съобщение на сайта на Фонда.

Припомняме, че от 1 юли когенерационните централи ще трябва да продават производството си на енергийната борса, а ВЕИ централите трябва да започнат да го правят най-късно от 1 януари 2019 г., като до края на октомври те трябва да са подписали договорите си с Фонда.

До 1 януари 2019 г. ВЕИ производителите могат да продължат да продават генерацията си на НЕК, както и досега, а НЕК съответно ще я продава отново на енергийната борса. Затова, освен договорите за компенсиране с премии, УС на ФСЕС одобри и договор за компенсиране на обществения доставчик. С него НЕК ще получава премиите, определени на ВЕИ производителите от страна на КЕВР до края на тази година.

По-рано тази седмица ФСЕС одобри и образеца на банкова гаранция, която от 1 юли търговците на електрическа енергия са длъжни да предоставят на фонда. Тя беше въведена, за да се гарантират приходите на ФСЕС от цена “Задължение към обществото”.

Тагове / Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *