Ще дават повече пари за газификация на жилища

Безвъзмездната помощ по програмата за газификация на жилища като мярка за енергийна ефективност (DESIREЕ GAS) се увеличава от 20 на 30% от допустимите разходи по проекта без ДДС, съобщава inews.bg. Занапред на клиентите ще се покрива изцяло и цената за присъединяване без ДДС, като се запазва таванът на финансиране от 1000 eвро за високоефективни котли и 1200 eвро за кондензационни котли на домакинство. Същевременно срокът на действие на програмата се удължава до юни 2020 г. Това са основните промени по програмата, която действа в страната от август 2016 г. Допълнителните споразумения с газоразпределителните дружества, които участват в програмата, бяха подписани днес в присъствието на министъра на енергетиката Теменужка Петкова и на Валентин Шайдер – ръководител на Международен фонд “Козлодуй” от Европейската банка за възстановяване и развитие.

С тези промени условията по програмата се подобряват значително. Това ще даде възможност на по-голям брой домакинства да се възползват от преференциалните условия за битова газификация, каза министър Петкова по време на церемонията за подписване на допълнителните споразумения. По нейните думи, измененията ще улеснят усвояването на средствата и ще увеличат броя на домакинствата, ползващи природен газ. Министър Петкова благодари на донорите от Международния фонд “Козлодуй” и на ЕБВР, която администрира средствата по фонда, за отличното сътрудничество, което е ключово условие за успешната реализация на проекта.

Домакинствата, които вече са се включили в програмата, също ще могат да получат по-голям процент безвъзмездно финансиране. Разликата между 20% и 30% и таксата за присъединяване ще им бъде възстановена през месечните сметки за ползвания природен газ. За да се възползват от това, те трябва да подадат заявление в местното газоразпределително дружество до 31 март 2019 г.

Проектът “Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ” (DESIREE GAS) е на стойност 10 млн. евро, финансирани от Международния фонд “Козлодуй”. Той има за цел да стимулира битовата газификация, заменяйки отоплителните системи на жилищните сгради с такива на природен газ. До момента в проекта участват 13 от лицензираните газоразпределителни дружества: “Комекес” АД, “Овергаз мрежи” АД, “Газинженеринг” ООД, “Кнежа газ” ООД, “Ситигаз България” ЕАД, “Карлово газ” ООД, “Неврокоп газ” АД, “Свиленград газ” АД, “Си Ен Джи Марица” ООД, “Газоенергийно дружество Елин Пелин” ЕООД, “ТЕЦЕКО” ООД, “Аресгаз” АД и “Севлиевогаз 2000” АД. Повече от 3100 домакинства се възползваха досега от предложените преференциални условия.

Очаква се реализацията на проекта да доведе до намаляване на емисиите парникови газове със 70 хил. тона годишно, или общо с 1 млн. тона за икономическия живот на инсталираното оборудване. Икономиите на електричество се оценяват на 142 хил. мегаватчаса годишно, а спестените разходи на домакинствата – на 1.5 млн. евро годишно.

Международен фонд “Козлодуй” се финансира със средства от Европейския съюз и отделни донори: Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Обединеното кралство и Швейцария.

Свързани

Leave a Comment