post
335,288 млн. куб. м природен газ са налични в подземното газово хранилище в Чирен. Това показват  актуалните данни на „Булгартрансгаз“. Това количество представлява около 61% от капацитета на хранилището.
Нагнетяването на природен газ в ПГХ „Чирен“ започна в средата на април и от тогава до 16 юли са нагнетени общо 191,660 млн. куб. м. През последната отчетна седмица от хранилището са изтеглени 38 хил. куб. м, което се случва за първи път от началото на нагнетателния период.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *