ЕОС Матрикс с анализ на навиците на плащане в Европа за 2018-а година

ЕОС Матрикс е част от международната финансова група EOS Group, която се е специализирала в изкупуване и управление на вземания. За повече от 15 години на пазара в България, ЕОС Матрикс се е утвърдила като най-голямата колекторска агенция в страната, с над 350 висококвалифицирани служители, прилагащи международно приети добри практики в работата си.

На официална пресконференция през септември ЕОС Матрикс представи данните от ежегодното проучване на EOS на тема „Навици на плащане в Европа“ 2018. В него са взели участие 3 400 компании от 17 европейски държави, а данните показват положителни тенденции за страната ни, като спрямо предходната година, гражданите имат спад в просрочието си с цели 5 пункта, а бизнесът отбелязва подобрение с 2.

Резултатите от изследването дават ясна представа за икономическото здраве на компаниите и за методите, които предприемат те, за да компенсират ефекта от несъбраните средства. Данните сочат, че 25% от фирмите съкращават служители или не наемат нови, 27% ограничават значително инвестициите, а близо една четвърт повишават цените на стоките и услугите си.

Навременното събиране на вземанията намалява риска от влошаване на ликвидността при компаниите, което от своя страна води до влошаване на покупателната възможност на гражданите, вследствие на замразените работни заплати и повишените цени на стоките и услугите.

Ето защо професионалните услуги на колекторските компании като ЕОС Матрикс се явяват изключително полезни за бизнеса и икономиката. От една страна, чрез професионалното събиране и управление на вземанията, те спомагат за подобряване на ликвидността на компаниите. Фирмите използват възвърнатите средства за погасяване на собствени задължения, запазване или създаване на нови работни места, пазарно разрастване, инвестиции в научна и развойна дейност или на финансовите пазари. От друга страна, в самите компании се освобождава много ценен ресурс, който могат да насочат към основната си дейност.

От гледна точка на просрочилите клиенти, използвайки професионалните услуги на ЕОС Матрикс, компаниите могат да бъдат спокойни, че ще запазят добрите си взаимоотношения с тях. Високият професионализъм на служителите в колекторската агенция, които прилагат международно приети добри практики за комуникация с клиенти, гарантира индивидуален подход към всеки казус.

Видео:

Свързани

Leave a Comment